Fäktmästare vid Lunds Universitet

Lunds Akademiska Fäktklubb bygger vidare på en lång tradition av fäktning i Lund och då särskilt kopplat till Lunds universitet. Universitetets förste kansler, Gustaf Otto Stenbock, förordade redan invigningsåret 1668 rekryterandet av ”nödige exercitiimästare” och språk- och dansmästare tillsattes tämligen omgående. 1672 följde ett kanslersbeslut om inrättande av en fäktmästartjänst samt 1673 ett kungligt beslut om en stallmästardito. Åtminstone en fäktmästare hann också rekryteras före Skånska kriget började 1676. Idag återstår bara kapellmästare och fäktmästare, den senare är idag en hederstitel utan koppling till en tjänst. 

1670-tal – Andreas Sunde

1684-1714 – Christoffer Porath (död 1714)

1714-1733 – Christoffer Porath (levde 1689–1745)

1733-1742 – Don Emanuel Fredrik De Bada

1742-1745 – Löjtnant Helfenstein

1745-1761 – Matthias Bille

1763-1804 – Christoffer Porath (levde 1717–1804)

1805-1813 – Pehr Henrik Ling

1814-1843 – Gustaf Johan Schartau

1842-1862 – Gustaf Nyblæus

1862-1882 – Bror Adolf Georg Ridderborg (tjänstledig höstterminen 1881)

1881 – John Rothstein (tillförordnad under höstterminen)

1882-1916 – Carl Anders Henrik Norlander

1917-1924 – Philip Einar Oterdahl (tillförordnad)

1924-1948 – Osvald Kragh

1951-1975 – Francesco Gargano (även tillförordnad instruktör 1948–1951)

1975-1976 – Orvar Jönsson

1976-2008 – Rolf Edling

2010- – Michael Erenius (Läs mera om detta i Vår Tränare)