Om klubben

Lunds AFK är en fäktklubb som tillför värde till människor, samhället och vår framtid. Detta gör vi genom att ge alla möjlighet att utvecklas inom sporten så långt det är möjligt efter personlig ambition, förmåga och vilja.

Lunds Akademiska Fäktklubb bildades år 2022 i Lund, men fäktklubben bygger vidare på en mycket längre och äldre tradition med fäktning i staden. Läs mera om detta i fäktmästare vid Lunds universitet.

Lunds Akademiska Fäktklubb är också en del av ett mycket större sammanhang, den svenska idrottsrörelsen, som idag består av 70 olika Specialidrottsförbund som i sin tur är medlemmar i Riksidrottsförbundet. Lunds Akademiska Fäktklubb tillhör Svenska Fäktförbundet tillhandahåller både ramar och förutsättningar för verksamheten

Kärnvärden

I Lunds Akademiska Fäktklubb skapar vi en miljö där alla är välkomna och där alla medlemmar ska ha en känsla av att de är viktiga.

Respekt och Fair play
Vi visar respekt mot varandra och tolererar inte någon form av kränkning eller diskriminering. Vi kämpar ärligt och med respekt för våra klubbkamrater samt följer de regler som styr vår sport.

Gemenskap
Vi är som starkast när vi litar på varandra, drar åt samma håll och tar beslut tillsammans. Vi strävar efter att ha en stark känsla av att vara delaktiga som klubbmedlemmar.

Föregå med gott exempel
Vi gör vårt bästa för att vara den bästa versionen av oss själva och ta fram det bästa i varandra.

Jämlikhet
Vi står för lika möjligheter för alla att lära och utvecklas inom klubben. Vi hjälper alla att få ut det mesta av sina talanger med hänsyn till deras förutsättningar och mål.

Engagemang
Vi är engagerade i det vi gör och bidrar efter bästa förmåga till att utveckla vår gemensamma verksamhet.