Kärnvärden

I Lunds Akademiska Fäktklubb skapar vi en miljö där alla är välkomna och där alla medlemmar ska ha en känsla av att de är viktiga.

Respekt och Fair play

Vi visar respekt mot varandra och tolererar inte någon form av kränkning eller diskriminering. Vi kämpar ärligt och med respekt för våra klubbkamrater samt följer de regler som styr vår sport.

Gemenskap


Vi är som starkast när vi litar på varandra, drar åt samma håll och tar beslut tillsammans. Vi strävar efter att ha en stark känsla av att vara delaktiga som klubbmedlemmar.

Föregå med gott exempel


Vi gör vårt bästa för att vara den bästa versionen av oss själva och ta fram det bästa i varandra.

Jämlikhet


Vi står för lika möjligheter för alla att lära och utvecklas inom klubben. Vi hjälper alla att få ut det mesta av sina talanger med hänsyn till deras förutsättningar och mål.

Engagemang


Vi är engagerade i det vi gör och bidrar efter bästa förmåga till att utveckla vår gemensamma verksamhet.